Askaha

Okolí

Obec Oskava se nazývá podle říčky Oskavy, její jméno je často spojováno se starogermánským označením jasanového lesa (jesenice=Askaha). Oskava vznikala postupně, takže nelze přesně určit datum založení. První písemná zmínka o obci byla zaznamenána v r. 1344. Výzkum v nedávné době prokázal, že se zde zřejmě již ve 13. století, snad i mnohem dříve v době keltské a velkomoravské, rýžovalo zlato a rozvíjelo železářství.

 

 

Hrad Rabštejn byl založen koncem 13. století, první písemná zpráva pochází z roku 1318. Další písemnou zmínku máme až z roku 1398, kdy markrabě Jošt zastavil Pročkovi z Kunštátu a Bouzova rabštejnské zboží. Od 15. století často střídal zástavní majitele, v sedmdesátých letech 15. století jej drželi Tunklové z Brníčka. Počátkem 16. století jej získali Žerotínové a sídlo panství přenesli do Janovic. Vzhledem k jeho poloze nebyl hrad užívaný a v roce 1535 je uváděn jako pustý. Za třicetileté války Rabštejn dobyli roku 1645 Švédové, ale již následujícího roku jej obsadili zase císařští, aby byl jejich oporou na severní Moravě až do konce války. Ještě koncem 17. století byl hrad opravován jako možná záštita proti tureckému nebezpečí, ale po porážce Turků u Vídně roku 1683 byl opuštěn a změnil se ve zříceninu.

 

 

V dnešní době slouží Rabštejn k turistickým výšlapům s rozhledem po širokém okolí Jeseníků, na druhé straně po rozlehlé krajině Hané. Rovněž jsou zde cvičné skály pro horolezce s různými trasami obtížnosti. Vrchol dosahuje 863 m.n.m. Na louce pod hradem je v provozu chata s možností ubytování a stravy, prostor vhodný ke stanování a ohniště k opékání. V zimním období možnost lyžařského běžeckého vyžití směrem na Skřítek a dále po hřebenech Jeseníků. Na Rabštejn vedou vyznačené turistické stezky i z místní části Bedřichov a cyklotrasy až z Olomouce.

 

 

Další pozvánkou k turistické vycházce jsou nedaleké Rešovské vodopády, pěší trasa je vyznačena turistickými značkami. 

 

V sezónním období možnost rybolovu na místní vodní nádrži v Mostkově a nově vybudovaném soukromém rybníku POD TRIANGLEM v Oskavě. 

 

V zimním období jsou zde dobré podmínky pro lyžaře, v provozu 4 lyžařské vleky.